کتاب آموزشی

مهم‌ترین منبع آموزشی موسیقی دنیا در ایران منتشر می شود

مهم‌ترین منبع آموزشی موسیقی دنیا در ایران منتشر می شود

کتاب آموزشی«سلفژ، تئوری موسیقی، تربیت شنوایی، ریتم و دیکته» نوشته مارتا آگتزو به عنوان یکی از مهمترین منابع آموزشی موسیقی با ترجمه سینا جعفری کیا در ایران منتشر می شود. سینا جعفری کیا مدرس هنرستان موسیقی و مترجم درباره کتاب…
بیشتر بخوانید