چاووشی‌خوانی

آیینی که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد/ چاووش‌خوانی در ایام محرم

آیینی که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد/ چاووش‌خوانی در ایام محرم

برگزاری مراسم ماه محرم در ایران همواره در شمارپرشکوه‌ترین آیین‌ها در حوزه فرهنگ ایرانی است چرا که فرهنگ غنی ایرانی با فرهنگ ایثار و شهادت پیوندی بس ناگسستنی دارد. این مراسم گرچه دارای مفاهیم مشترکی است اما با توجه به گستردگی…
بیشتر بخوانید