مهدی شفیعی

تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی برگزار شد / غیبت طالبی در مراسم

تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی برگزار شد / غیبت طالبی در مراسم

تودیع و معارفه مهدی شفیعی؛ مدیرکل قبلی هنرهای نمایشی و شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، فرزاد طالبی؛ مدیرکل سابق دفتر موسیقی و علی ترابی؛ مدیرکل دفتر موسیقی و محمدرضا سلمان زاده؛ مسئول سابق حراست معاونت و رضا عمرانی؛ مسئول حراست…
بیشتر بخوانید