مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نامه هنرمندان موسیقی در حمایت از ادامه کار فرزاد طالبی در دفتر موسیقی

نامه هنرمندان موسیقی در حمایت از ادامه کار فرزاد طالبی در دفتر موسیقی

تعدادی از هنرمندان و تهیه کنندگان فعال حوزه های مختلف موسیقی با ارسال نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد فرزاد طالبی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد حمایت کردند. تعدادی از هنرمندان، تهیه کنندگان و ناشران فعال…
بیشتر بخوانید