فصلنامه موسیقایی ماهور

فصلنامه موسیقی «ماهور» بیست ساله شد

فصلنامه موسیقی «ماهور» بیست ساله شد

هشتادمین شماره فصلنامه موسیقایی «ماهور» در حالی به چاپ رسید که این نشریه تخصصی حوزه موسیقی به مدیر مسئولی سید محمد موسوی وارد بیستمین سال فعالیت خود شد.  هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از ساسان فاطمی، سیدمحمد موسوی، بابک خضرائی،…
بیشتر بخوانید