علیرضا معینی

برگزاری بیست و یکمین نشست آیین آواز

برگزاری بیست و یکمین نشست آیین آواز

رونمایی از کتاب «ردیف موسیقی آوازی ایران» به روایت حسن گلپایگانی و به کوشش حجت عبدی نیز برگزار نشد و در نهایت با حضور علیرضا معینی مجری همیشگی نشست و اعلام این تغییرات، نشست بیست و یکم آغاز به کار…
بیشتر بخوانید