شهر باستانی شوش

اندوه سهراب پورناظری از ویرانی شهر باستانی شوش

اندوه سهراب پورناظری از ویرانی شهر باستانی شوش

چنگال لودرها در دل شهر باستانى شوش دوستان پس از چندين بار مخالفت سازمان ميراث فرهنگى متوليان شهر شوش با حكم شبانه شوراى تأمين این شهر براى كندن زير گذر به جان شهر باستانى شوش افتادند اين كار يادآور تخريب…
بیشتر بخوانید