سیما بینا

کتابی با ترانه‌های سیما بینا که به دیدار او می‌رود

کتابی با ترانه‌های سیما بینا که به دیدار او می‌رود

کتاب «مانای سیما بینا؛ مردم‌شناسی در موسیقی آواز و ترانه‌های محلی» به نمایشگاه کتاب فرانکفورت در آلمان می‌رود، کشوری که سیما بینا نیز اکنون ساکن آن است. کتاب «مانای سیما بینا؛ مردم‌شناسی در موسیقی آواز و ترانه‌های محلی» که در…
بیشتر بخوانید