خشایار اعتمادی

ساختار موسیقیایی خوبی نداریم/مخاطب باید از عرصه موسیقی مطالبه کند

ساختار موسیقیایی خوبی نداریم/مخاطب باید از عرصه موسیقی مطالبه کند

خشایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ درباره وضعیت عرصه موسیقی گفت: در حال حاضر سرعت در عرصه موسیقی وارد شده است، تا آن جا که بر کیفیت می چربد و در نتیجه آثار ضعیف بسیاری را شاهد هستیم. وی در همین…
بیشتر بخوانید