جهانگیر نصر اشرفی

مبنای پژوهشی و تحقیقی جشنواره‌های موسیقی درست نیست

مبنای پژوهشی و تحقیقی جشنواره‌های موسیقی درست نیست

جهانگیر نصر اشرفی پژوهش‌گر موسیقی درباره مشکلات در بخش پژوهش و موسیقی نواحی و برگزاری جشنواره‌ها  گفت: ضمن احترامی که برای متصدیان جشنواره‌ها قائل هستم، فکر می‌کنم مبنای پژوهشی و تحقیقی این جشنواره‌ها درست نیست و مسئولین آن‌ها دغدغه برگزاری…
بیشتر بخوانید