بازنشستگی‌

طرحی برای بهبود شرایط بازنشستگی هنرمندان موسیقی

طرحی برای بهبود شرایط بازنشستگی هنرمندان موسیقی

فاضل جمشیدی می‌گوید هنرمندان موسیقی در دوران بازنشستگی با حداقل دستمزد سر می‌کنند. او می‌گوید طرحی را برای بهتر شدن این وضعیت دارد که نیازمند موافقت ۱۰ نماینده برای ورود به مجلس شورای اسلامی است. این خواننده در این‌باره می‌گوید:…
بیشتر بخوانید