استوری اینستاگرام

ناراحتی علی زند وکیلی از مشکلات جامعه

ناراحتی علی زند وکیلی از مشکلات جامعه

اوضاع بد اقتصادی ایران، اکثر قریب به اتفاق هم وطنان مان را با مشکل مواجه کرده است. از همین روی علی زند وکیلی در استوری اینستاگرام، از خداوند خواست تا مشکلات مردم ایران حل شود. استوری او را می توانید…
بیشتر بخوانید