آثار انقلابی

خواننده موسیقی انقلابی: ما را تحویل نمی گیرند

خواننده موسیقی انقلابی: ما را تحویل نمی گیرند

خواننده موسیقی انقلابی با اشاره به انگیزه های خود برای تولید آثار انقلابی از کم توجهی برخی از نهادها به ایده ها و طرح های هنرمندان فعال این حوزه انتقاد کرد. محسن توسلی خواننده موسیقی انقلابی بیان کرد: بنده و تعدادی…
بیشتر بخوانید
محسن توسلی: ما را تحویل نمی گیرند

محسن توسلی: ما را تحویل نمی گیرند

خواننده موسیقی انقلابی با اشاره به انگیزه های خود برای تولید آثار انقلابی از کم توجهی برخی از نهادها به ایده ها و طرح های هنرمندان فعال این حوزه انتقاد کرد. محسن توسلی خواننده موسیقی انقلابی بیان کرد: بنده و…
بیشتر بخوانید