گروه «وزیری بابل»

کیوان ساکت گروه «وزیری» را همراهی می‌کند/ اجرای وحید تاج

کیوان ساکت گروه «وزیری» را همراهی می‌کند/ اجرای وحید تاج

گروه «وزیری بابل» یک کنسرت ویژه با همراهی کیوان ساکت در شهر بهشهر برگزار می کند. مجید محمدی حاجی سرپرست گروه موسیقی «وزیری بابل» گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ تیر…
بیشتر بخوانید