گابریل گارسیا مارکز

متن تاثیر گذار اشکان خطیبی درباره گابریل گارسیا مارکز

متن تاثیر گذار اشکان خطیبی درباره گابریل گارسیا مارکز

وصیت نامه ی گابریل گارسیا مارکز چکیده یا راهنمای سعادتمند شدنه:👇 گابریل گارسیا مارکز، خالق کتاب صد سال تنهائی. او به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست ، بخوانید چگونه در این نامه‌ی کوتاه از…
بیشتر بخوانید