پويا نيكپور

علیرضا عصار یک کنسرت را پیشنهاد داد

علیرضا عصار یک کنسرت را پیشنهاد داد

كنسرت رفيق عزيزم، پويا نيكپور با همراهى گروه درجه يكش هفته اينده برگزار خواهد شد. اميدوارم ببينيد و لذت ببريد. با ارزوى موفقيت براى پوياى عزيزم مراكز تهيه بليط: Www.iranconcert.com گيشه فرهنگسراى نياوران منبع: ریتمو
بیشتر بخوانید