هومن سزاوار

حال این روزهای موسیقی پاپ در ایران

حال این روزهای موسیقی پاپ در ایران

نمی‌توان به‌درستی بیان کرد برای اولین بار کی و کجا مشکلات موسیقی در ژانر پاپ در ایران آغاز شد. خیلی‌ها فضای مجازی را باعث‌وبانی مشکلات می‌دانند و برخی دیگر معتقدند نبود نظارت درست این بلا را بر سر این ژانر…
بیشتر بخوانید