معاون هنری

گزارشی از نشست شورای عالی خانه هنرمندان و معاون هنری وزارت ارشاد

گزارشی از نشست شورای عالی خانه هنرمندان و معاون هنری وزارت ارشاد

معاون امور هنری وزارت ارشاد گفت: با مطالعه برخی اساسنامه‌های انجمن‌های هنری از جمله انجمن خوشنویسان ایران و خانه موسیقی به برخی از تناقضات موجود درون آنها پی‌بردم که این تناقضات منجر به برخی کمبودها و مشکلات می‌شود که باید…
بیشتر بخوانید