محمود کریمی

انتشار دفتر سوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی»

انتشار دفتر سوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی»

دفتر سوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به همت سیامک جهانگیری نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی منتشر شد. دفتر سوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» عنوان تازه‌ترین اثر منتشر شده از سوی موسسه فرهنگی هنری «ماهور»…
بیشتر بخوانید
انتشار دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت محمود کریمی»

انتشار دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت محمود کریمی»

دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به همراه یک سی‌دی شامل دستگاه همایون، نوا و آواز بیات اصفهان با آوانویسی و اجرای نی سیامک جهانگیری منتشر شد. دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به…
بیشتر بخوانید