محمدرضا گلزار

عاشقانه‌ایی بدون مخاطب از محمدرضا گلزار!

عاشقانه‌ایی بدون مخاطب از محمدرضا گلزار!

دوست داشتن قانونِ خاصی نمیخواهد آنچنان پیچیده نیست که نتوانی برایِ دلت توضیح بدهی. همان که یک نفر می آید که دلت را مالامالِ دوست داشتن میکند. حرفهایش با همه فرق میکند و محبت هایش روحت را گرم میکند. و…
بیشتر بخوانید