محمدحسین صفری

در گفت‌وگو با شبلیِ اپرای «حلاج» مطرح شد: صدای همای را که می‌شنوم، دیگر هوای خواننده شدن به سرم نمی‌زند

در گفت‌وگو با شبلیِ اپرای «حلاج» مطرح شد: صدای همای را که می‌شنوم، دیگر هوای خواننده شدن به سرم نمی‌زند

بازیگر نقش شبلی در اپرای «حلاج» می‌گوید: صدای همای را که می‌شنوم دیگر هوای خواننده شدن به سرم نمی‌زند، تا وقتی می‌شود از این صدا و این حس ناب لذت برد چرا کسی مثل من باید خواننده شود؟! پرواز همای…
بیشتر بخوانید