محسن چاووشی

تلاش محسن چاووشی برای حفظ جان جوان محکوم به قصاص

تلاش محسن چاووشی برای حفظ جان جوان محکوم به قصاص

می‌دونم و خبر دارم و باپوست و گوشت و استخوانم تنگناها رو می‌بینم و لمس می‌کنم. از قیمت عجیب ارز و مدیریت دلخوشی‌های کوچکی مث تلگرام و این روزها هم که خروج آمریکا از برجام و عواقب احتمالی‌ش. بگذریم. ما عادت…
بیشتر بخوانید