علیرضا بهمرام

تهران میزبان دو فستیوال موسیقی الکترونیک

تهران میزبان دو فستیوال موسیقی الکترونیک

طی روزهای آینده دو فستیوال در زمینه موسیقی الکترونیک با عناوین «روزهای صداهای تجربی ۳» و «فستیوال موسیقی الکترونیک تهران» در پایتخت برگزار خواهد شد. فستیوال «روزهای صداهای تجربی ۳» از ۲ تا ۵ اسفند در تهران برگزار خواهد شد…
بیشتر بخوانید