دریای خزر

کنایه حمید حامی به حق ایران از دریای خزر

کنایه حمید حامی به حق ایران از دریای خزر

با تشکیل جلسه کشورهای حوزه خزر، سوال قدیمی ایرانیان دوباره بر سر زبان ها افتاد که سهم واقعی ایران از دریای خزر چه میزان است؟ سوالی که پاسخ های فراوان و غیر دقیق بسیار دارد و در ادامه واکنش های…
بیشتر بخوانید