دایره‌المعارف فرهنگ‌نامه آواز ایرانی

تالیف دایره‌المعارف ردیف‌های آوازی ایران

تالیف دایره‌المعارف ردیف‌های آوازی ایران

دایره‌المعارف فرهنگ‌نامه آواز ایرانی با نام «نهفت» توسط یک استاد موسیقی ارسبارانی آماده چاپ شد. میر عبدالله وطن‌دوست، از اساتید موسیقی سنتی و ایرانی اعلام کرد: دایره‌المعارف فرهنگ‌نامه آواز ایرانی نخستین دایره‌المعارف جامع و فاخر در حوزه موسیقی و آواز…
بیشتر بخوانید