خوانندگان

علیرضا عصار: مخالفِ تخریبم اما حق با مردم است

علیرضا عصار: مخالفِ تخریبم اما حق با مردم است

در روزگاری که خوانندگان اینستاگرامی یک شبِ و همچون قارچ سر برمی‌آورند و ژست‌های سلبریتی شدن می‌گیرند؛ در روزگاری که خوانندگان «یه‌هویی» از در و دیوار سردرآورده‌اند؛ در روزگاری که کنسرت‌های موسیقی پاپ پُر از دست و جیغ و هوراست؛…
بیشتر بخوانید