حسن ناهید

استاد محجوب موسیقی ایران در بستر بیماری‌ است

استاد محجوب موسیقی ایران در بستر بیماری‌ است

حسن ناهید درباره وضعیت جسمی‌اش گفت: مدت‌ها بود که از مشکل قلبی رنج می‌بردم و یکی از رگ‌های قلبم حدود 95 درصد و دو رگ دیگر حدود 60 درصد مسدود شده بودند که پیش از عید نوروز مورد عمل جراحی…
بیشتر بخوانید