حافظ ناظری

شهرام ناظری «آواز پارسی» را به شهر رشت می‌برد

شهرام ناظری «آواز پارسی» را به شهر رشت می‌برد

شهرام و حافظ ناظری در روز سوم بهمن ماه به میزبانی شهر رشت، پروژه «آواز پارسی» را که براساس اشعار شاهنامه فردوسی ساخته شده روی صحنه می‌برند پروژه «آواز پارسی» ناظری‌ها از دوبخش تشکیل می‌شود که در ابتدا حافظ ناظری…
بیشتر بخوانید