ترکمنستان

برگزاری کنسرت موسیقی مشترک کودکان ایران و ترکمنستان

برگزاری کنسرت موسیقی مشترک کودکان ایران و ترکمنستان

«محمد جواد ابوالقاسمی» رایزن فرهنگی سفارت ایران در ترکمنستان در مراسم افتتاحیه کنسرت موسیقی مشترک کودکان ایران و ترکمنستان، ضمن قدردانی از «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و وزارت خارجه ترکمنستان بابت فراهم آوری بهترین شرایط برای برگزاری روزهای فرهنگی…
بیشتر بخوانید