امیر مردانه

تعطیلی جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی/ کمبود بودجه کار را سخت کرد

تعطیلی جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی/ کمبود بودجه کار را سخت کرد

امیر مردانه دبیر ادوار گذشته جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در واکنش به ابهام در برگزاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در سال جاری، گفت: برگزاری جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی یکی از رویدادهای تاثیرگذار یکی دو سال اخیر موسیقی کشورمان بود…
بیشتر بخوانید