آذر هاشمی

آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

در مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی که یکشنبه ۱۸ شهریور ماه برگزار شد، با احتاسب وکالتنامه ها و ۴۲ عضو حاضر در برنامه آذر هاشمی به عنوان بازرس و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. در آغاز…
بیشتر بخوانید