عاشقانه های «رضاصادقی» با دخترهایش

عاشقانه های «رضاصادقی» با دخترهایش

رضا صادقی با انتشار این عکس نوشت:

رضا صادقی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: عاشق شو دخترم تا وقتى زیر سایه عشق بمانى همه چیز خوب است ، مشکل از جایى شروع میشود که عشق را فراموش میکنیم و خوب یا بد معشوق راپاى عاشقى میگذاریم …. عاشق شو دخترم … جهان به بها و بهـانه عاشقى پابرجاست ، و عاشق تنها ناجى جهان خواهـد بود . عاشق شو دخترم ، عشق قایقى است که اگر باورش کنى معشوق را دریایى خواهى جست …. عاشق شو دخترم ، زیبایى تو شایسته تحسین شاعرى عاشق پیشه تر از توست که از گیسوى تو ماندگارى به اثار جهان اضافه کند … عاشق شو دخترم و نترس از شکستن ، که شکستن یعنى تکثیر و تردید نکن که بزرگتر میشوى .. عاشق شو و نترس ،تفکر تو و اندیشه زیباى تو سازنده نگاه جهان به توست ، گرگ ها از بوى خون ،در رگ زیر پوست هم به طمع مى ایند ، شیر زن باش و ازاد که جهان از ان توست اگر انى باشى که باید باشى دخترم عاشق شو ، انچنان که من عاشق نگاهت ، صدایت و نفست هستم .. عاشق باش و رهـا دخترم ، که این تنها راه به اغوش کشیدن خدایست پر از لبخند و عشق و موسیقى .. عاشق شوید دختران زیباى من تیارا و ویانا روز دختر به دخترانم و همه دختران نجیب و زیباى سرزمینم تبریک میگم ✨

منبع: ریتمو

(Visited 19 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *