واکنش احسان کرمی به حادثه فوت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات

واکنش احسان کرمی به حادثه فوت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات

احسان کرمی با انتشار عکس بالا در صفحه اینستاگرامش نوشت:

پست موقت
يك روز اول مهر پدرها و مادرهايشان به اميد دانشگاه رفتن با هزار اميد راهى دبستانشان نكردند كه حالا پيكر بيجانشان را از دانشگاه آزاد تحويل بگيرند. يك مسئول در دانشگاه آزاد گفته چون ورود نيروى انتظامى به دانشگاه ممنوع است نميتوان سلامت اتوبوسها را پيش از حركت بررسى كرد!!!!! عجب…ممنون! قانع شديم. معلوم نيست پول خون چه كسى را از دانشجو و والدينش ميگيريد تا خرج سلامت سرمايه هاى ملت كنيد و بعد به جايش مزخرف تحويل مردم ميدهيد؟ چه فرض كرده ايد ما را؟ نيروى انتظامى از نظر شما فقط براى امورى لازم است كه شما اساسا وظيفه اش را سالهاست به نيروهاى عزيز غيرانتظامى اما آهنين خودتان محول كرده ايد! آن موقع كه در هر كوره راهى با افتخار دانشگاه آزاد علم ميكرديد ، نيروى انتظامى نبود كه بگويد روى كوه دانشگاه نسازيد؟ يا انقدر شوق خدمت رسانى جلوى چشمتان را گرفته بود كه فقط ميخواستيد بسازيد و زودتر ميلياردها ميليارد پول روى پول بگذاريد؟نيروى انتظامى دم در دانشگاه نميتوانست سلامت اتوبوس را چك كند؟! نكند لباس پليس آستين كوتاه يا چسبان بوده كه حوالى دانشگاه آفتابى نميشده؟!يكبار شد يك به اصطلاح مسئول بيايد بگويد من خراب كردم عرضه ندارم ، ببخشيد ، خاك بر سرم ، استعفا ميدهم؟ نه! استغفرالله! مسئول نظام اسلامى و ناتوانى؟! حاشا و كلا! بايد تقصير را سر ضعيف ترينها انداخت! دانشجويان مصدوم ميگويند راننده پيش از فاجعه گفته ترمز بريده ايم اما آقايان اصرار دارند كه راننده سكته كرده!!! اين دنيا كه به جاى پاسخ خزعبلات تحويل ملت ميدهيد اما آن دنيا جواب چه ميدهيد؟! البته اگر باور داشته باشيد….كسى كه خدا و قيامت را باور داشته باشد با خلق خدا اينچنين نميكند….
#دانشگاه_آزاد #علوم_تحقيقات#تسليت

منبع: ریتمو

(Visited 17 times, 1 visits today)

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *