سوال اساسی محمد معتمدی؛ شما پاسخ دهید

سوال اساسی محمد معتمدی؛ شما پاسخ دهید

سلام به روى ماه همگى.

موضوعى مدت ها بلكه سالهاست ذهن مرا به خود درگير كرده است.

بطور طبيعى هر انسان براى خود در موضوعات مختلف زندگى اعم از انديشه، سياست، هنر، ورزش، اقتصاد و… آرمان ها و ايده آل هايى دارد. در بسيارى از موارد، آرمان ما با آرمان تعداد زيادى از ديگر افراد جامعه همسان و يا هم جهت است و همين موضوع ما را با آنان در يك گروه فكرى قرار مى دهد.

در اين رهگذر افرادى بعنوان قهرمان ظهور و بروز مى كنند. قهرمان معمولاً كسى است كه صدايش از تك تك افراد آن گروه بلند تر است و بعنوان الگوى آرمان خواهى آن توده از اجتماع شناخته مى شود.

برخى از ما ايرانيان طى يك عادت تاريخى در بسيارى از مواقع قهرمان را بعنوان خودِ آرمان مى پذيريم و بيش از آنكه خواهان رسيدن به آرمان باشيم مشتاق پيروزى قهرمان هستيم.

در بسيارى از موارد قهرمان از همان ابتدا و يا به تدريج موجب تغيير و يا حتى وارونگى آرمان شده ولى همچنان محبوب و قهرمان آن تودهء خاص از جامعه بوده است. يا حتى گاهى رفتارها و سليقه هاى خصوصى و يا باور هاى غير مرتبطِ قهرمان نيز به مجموعهء آرمان ها و ايده آل هاى آن توده از اجتماع تبديل شده است.

حال اين سوال پيش مى آيد كه ما نسبت به آرمان خود چقدر آگاهى و اشراف داريم تا قهرمان را بعنوان خودِ واقعىِ آرمان نپذيريم؟!

و به راستى براى ما اصالت با كدام است؟

قهرمان يا آرمان؟

نظر شما چيست؟

مى توانيم ديدگاه يا تجربه مان را در اين خصوص به اشتراك بگذاريم.❤️

#قهرمان #آرمان #محمد_معتمدى #محمدمعتمدى

#mohammadmotamedi

منبع: ریتمو

(Visited 12 times, 1 visits today)

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *